Slider

Byadmin

Naša výcviková flotila

Automobily prichystané pre účasníkov kurzov

Byadmin

Naše učebne

Priestory pre zdokonalenie teórie

Potvrdiť

Najbližší kurz autoškoly sa otvára dňa 12.9. 2022 / pondelok / o 18,00 h.

Upozornenie pre klientov
Autoškola Harmi si zmenila názov na autoškolaHarmiPlus1, ale nemá nič spoločné s našou AutoškolaPlus1, ktorá pôsobí v Dubravke 20 rokov a ani neprišlo k zlúčeniu autoškôl.