Ceny

SKUPINA "B"
960 €
  • Pravidlá cestnej pramávky 20hod
  • Náuka o vozidle a ich údržba 2hod
  • Teória vedenia vozidla 3hod
  • Zásady bezpečnej jazdy 4hod
  • Opakovanie 3hod
Individuálny kurz SKUPINA "B"
1 350 €
  • Individuálna Teor. výuka 35h
  • Trenažér 9 h
  • Údržba 3 h
Kondičné jazdy "B"
45 €
  • 90min.
Kondičná výuka na trenažéri
25 €
  • 90 min.

V cene sú zahrnuté všetky poplatky autoškole k danej službe (tj. k cene kurzu klient neplatí žiadne ďalšie poplatky, napr. za záverečnú skúšku a pod.). Nie sme platcami DPH. 

 

10% zľava platí pre našich klientov-absolventov, ktorí získali vodičské oprávnenie v našej autoškole

Potvrdiť

Najbližší kurz autoškoly sa otvára dňa 12.9. 2022 / pondelok / o 18,00 h.

Upozornenie pre klientov
Autoškola Harmi si zmenila názov na autoškolaHarmiPlus1, ale nemá nič spoločné s našou AutoškolaPlus1, ktorá pôsobí v Dubravke 20 rokov a ani neprišlo k zlúčeniu autoškôl.