Individuálne kurzy

Individuálny kurz sa líši od štandardného kurzu plnením individuálnych požiadaviek klienta, individuálnou výukou teórie, tj. inštruktor sa venuje len jednému klientovi v termínoch podľa želania klienta a dohode s inštruktorom.

Cieľom tohto typu kurzu je maximálne zohľadnenie časových možností klienta s využitím všetkých výhod, ktoré individuálny spôsob odbornej výuky poskytuje.

Súčasne kurz má skrátenú dĺžku trvania, ktorá závisí hlavne na požiadavkách klienta a dohode s inštruktorom. Spravidla je 4 týždne, môže byť i menej. Obsah ostáva rovnaký ako u štandardného kurzu.

Potvrdiť

 »»» Najbližší kurz autoškoly sa otvára dňa 3.4.2024 / streda / o 18,00 h «««

Upozornenie pre klientov
Autoškola Harmi si zmenila názov na autoškola HarmiPlus1, ale nemá nič spoločné s našou AutoškolaPlus1, ktorá pôsobí v priestoroch Gymnázia Bilíkova v Dúbravke  20 rokov a ani neprišlo k zlúčeniu autoškôl.