Ceny

SKUPINA "B"
960 €
 • Pravidlá cestnej premávky 20 hod
 • Náuka o vozidle a ich údržba 3 hod
 • Teória vedenia vozidla 3 hod
 • Zásady bezpečnej jazdy 6 hod
 • Opakovanie 3 hod
 • Trenažér 4 hod
 • Náhradná výcviková plocha 4 hod
 • Praktické jazdy (flexi + premávka) 30 hod
 • Praktická údržba vozidla 1 hod
Individuálny kurz SKUPINA "B"
1 350 €
 • Individuálna teoretická výuka 35 hod
 • Individuálna praktická výuka 40 hod
Kondičné jazdy "B"
45 € *
 • Jazda v mestskej aj mimomestskej premávke, parkovanie, riešenie zložitých situácií
 • 90 min
Kondičná výuka na trenažéri
25 € *
 • Základy vedenia vozidla, riešenie situácií v premávke, rizikové situácie
 • 90 min

 

V cene sú zahrnuté všetky poplatky autoškole k danej službe (tj. k cene kurzu klient neplatí žiadne ďalšie poplatky, napr. za záverečnú skúšku a pod.). Nie sme platcami DPH.

 * 10% zľava platí pre našich klientov-absolventov, ktorí získali vodičské oprávnenie v našej autoškole.

Potvrdiť

 »»» Najbližší kurz autoškoly sa otvára dňa 3.4.2024 / streda / o 18,00 h «««

Upozornenie pre klientov
Autoškola Harmi si zmenila názov na autoškola HarmiPlus1, ale nemá nič spoločné s našou AutoškolaPlus1, ktorá pôsobí v priestoroch Gymnázia Bilíkova v Dúbravke  20 rokov a ani neprišlo k zlúčeniu autoškôl.