Ceny

SKUPINA "B"
960 €
  • Pravidlá cestnej pramávky 20 hod
  • Náuka o vozidle a ich údržba 2 hod
  • Teória vedenia vozidla 3 hod
  • Zásady bezpečnej jazdy 4 hod
  • Opakovanie 3 hod
Individuálny kurz SKUPINA "B"
1 350 €
  • Individuálna Teor. výuka 35 hod
  • Trenažér 9 hod
  • Údržba 3 hod
Kondičné jazdy "B"
45 €
  • 90 min
Kondičná výuka na trenažéri
25 €
  • 90 min

V cene sú zahrnuté všetky poplatky autoškole k danej službe (tj. k cene kurzu klient neplatí žiadne ďalšie poplatky, napr. za záverečnú skúšku a pod.). Nie sme platcami DPH. 

 

10% zľava platí pre našich klientov-absolventov, ktorí získali vodičské oprávnenie v našej autoškole

Potvrdiť

 »»» Najbližší kurz autoškoly sa otvára dňa 23.1. 2023 / pondelok / o 18,00 h «««

Upozornenie pre klientov
Autoškola Harmi si zmenila názov na autoškola HarmiPlus1, ale nemá nič spoločné s našou AutoškolaPlus1, ktorá pôsobí v priestoroch Gymnázia Bilíkova v Dúbravke  20 rokov a ani neprišlo k zlúčeniu autoškôl.