Kondičné jazdy a Školenia vodičov

Kondičné jazdy sú určené záujemcom, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia a majú záujem zdokonaliť sa vo vedení motorového vozidla. Ide hlavne o zvládnutie vedenia motorového vozidla v zložitých dopravných situáciách (napr. jazda v meste), pri parkovaní vozidla a pod.
Pre našich klientov – absolventov, ktorí získali vodičské oprávnenie v našej autoškole ponúkame kondičné jazdy po ukončení kurzu so zľavou – viď. Cenník.
Na základe skúseností získaných praxou sme nastavili 1 vyučovaciu hodinu pre kondičné jazdy na 90 min., samozrejme počet potrebných hodín je individuálny u každého klienta.
Termín kondičnej jazdy si prosím dohodnite prostredníctvom našich kontaktov – online prihláškou, telefonicky 0903 471 437, 0905 471 437, príp. osobne.

Preškolenie vodičov referentských vozidiel poskytujeme pre firemných zákazníkov v priestoroch klienta príp. v priestoroch našej autoškoly. Miesto školenia si určí zákazník.

Preškolenie je pre vodičov z povolania a referentských vodičov podľa zákona č. 8/2009 Z.z., príslušnej vyhlášky MV č.9/2009 Z.z., vrátane výkladu cestného zákona. Cena za školenie je závislá od počtu školených osôb a ďalších podmienok, na vyžiadanie radi pošleme našim zákazníkom cenovú ponuku na školenie.

Potvrdiť

 »»» Najbližší kurz autoškoly sa otvára dňa 3.4.2024 / streda / o 18,00 h «««

Upozornenie pre klientov
Autoškola Harmi si zmenila názov na autoškola HarmiPlus1, ale nemá nič spoločné s našou AutoškolaPlus1, ktorá pôsobí v priestoroch Gymnázia Bilíkova v Dúbravke  20 rokov a ani neprišlo k zlúčeniu autoškôl.