Zdravotná príprava

Absolvovanie zdravotnej prípravy zabezpečujeme v priestoroch našej autoškoly, vykonáva ju akreditovaná partnerská organizácia vrátane záverečnej skúšky. Naša autoškola má s touto organizáciou dohodnutú dlhodobú spoluprácu.

Cena za absolvovanie kurzu zdravotnej prípravy je 29 €.

Potvrdiť

 »»» Najbližší kurz autoškoly sa otvára dňa 16.7.2024 / utorok / o 18,00 h «««

Upozornenie pre klientov
Autoškola Harmi si zmenila názov na autoškola HarmiPlus1, ale nemá nič spoločné s našou AutoškolaPlus1, ktorá pôsobí v priestoroch ZŠ Bilíkova v Dúbravke  20 rokov a ani neprišlo k zlúčeniu autoškôl.