Štandardné kurzy

Dĺžka štandardných kurzov je spravidla 8-12 týždňov. Dĺžka zavisí od toho, ako rýchlo kient absolvuje jednotlivé časti kurzu. Nové kurzy otvárame spravidla raz za 1-2 mesiace, sú zverejnené vždy vopred na našej internetovej stránke.

Kurz skupiny B sa skladá z

Výučba / Výcvik

Počet vyuč.hodín

Miesto

Teoretická výučba

35

Pravidlá cestnej premávky

20

učebňa, Bilíkova 24, BA
Konštrukcia a údržba motorového vozidla

3

učebňa, Bilíkova 24, BA
Teória vedenia vozidla

3

učebňa, Bilíkova 24, BA
Zásady bezpečnej jazdy

6

učebňa, Bilíkova 24, BA
Opakovanie

3

učebňa, Bilíkova 24, BA
Praktický výcvik

41

Oboznámenie s vozidlom

1

parkovisko, Bilíkova 24, BA
I. Etapa Autotrenažér

7

učebňa – trenažér, Bilíkova 24, BA
II. Etapa  Praktické jazdy – mierna premávka

2

Bratislava a okolie
Praktické jazdy – bežná premávka

10

Bratislava a okolie
III. Etapa  Autotrenažér

2

učebňa – trenažér, Bilíkova 24, BA
Praktické jazdy – zvýšená premávka

16

Bratislava a okolie
Praktická údržba

3

parkovisko, Bilíkova 24, BA

V cene kurzu je zahrnuté

– Výučba a výcvik podľa tabuľky vyššie
– Študijné materiály, CD  (skúšobné testy, vyhláška)
– Písomná príprava o náuke o konštrukcii a údržbe vozidla
– V prípade záujmu klienta zapožičanie video pások, DVD nosičov a učebných pomôcok na domáce použitie 

Potvrdiť

Aktuality

Najbližší kurz autoškoly sa otvára dňa 6.12. 2021 / pondelok / o 18,00

Upozornenie pre klientov,
autoškola Harmi si zmenila názov na autoškolaHarmiPlus1, ale nemá nič spoločné s našou autoškolaPlus1, ktorá pôsobí v Dubravke 20 rokov a ani neprišlo k zlúčeniu autoškôl.