Zdravotná príprava

Absolvovanie zdravotnej prípravy zabezpečujeme v priestoroch našej autoškoly, vykonáva ju akreditovaná partnerská organizácia vrátane záverečnej skúšky. Naša autoškola má s touto organizáciou dohodnutú dlhodobú spoluprácu.

Cena za absolvovanie kurzu zdravotnej prípravy je 29 €.

Potvrdiť

Aktuality

Najbližší kurz autoškoly sa otvára dňa 8.4. 2019 / pondelok / o 18,00